Menneske som seier hallo på sitt eige språk, teikna inn på eit verdskart. Illustrasjon.

Språkkafé

Dato

Tid

Stad

Selje

Tema for haustens språkkaféar på biblioteket i Selje er at vi delar frå våre like og ulike tradisjonar og kulturar.

Vi møtast til ein hyggeleg prat over kaffi/tekoppen med noko lite attåt 🙂

Språkkafeen vert arrangert i samarbeid med Selje Frivilligsentral, Stad kommune og Vaksenopplæringa Stad kommune.