Kari Skibenes

Sårbar og sterk

Ei dame sit på marka med bortvend andlet, ser ut over landskapet.

Korleis kan vi leve på ein god måte i mot- og medgang? Denne artikkelen handlar om eit utval av kjelder innan populærpsykologi og sjølvhjelpslitteratur.