Eid vidaregåande skule

Elevar ved Eid vidaregåande skule låner alle læremiddel gratis på biblioteket. Læremidla skal leverast attende ved skulårets slutt, slik som fastsett av skulen. Læremiddel som ikkje vert levert attende eller som er øydelagde, må det betalast erstatning for.

For elevar og studentar over 16 år har vi tilbod om Meirope bibliotek, som gjev tilgang til bibliotekslokala frå kl. 08.00 – 23.00 alle dagar. Eigne vilkår gjeld for dette tilbodet. Ta kontakt med biblioteket for å opprette avtale om Meirope!

Elevane kan kopiere og skrive ut gratis på biblioteket. Dei kan nytte grupperom og stille lesesal.

Vi har samlingar av skulefilm/dvd’ar, klassesett av romanar på norsk, engelsk og spansk, ordbøker og ei samling av eldre lærebøker. Desse samlingane er til bruk for elevar og lærarar ved skulen.