Månadens boktips

Om du fekk vita datoen du skulle døy, korleis ville du levd livet ditt?